Het idee achter de Methode


De leerlingen moeten een werkstuk maken, een spreekbeurt houden, de bovenbouw maakt hun projecten op de computers en daar komt het probleem: Juffrouw! ik kan mijn bestand niet meer vinden……

Als leerkracht in opleiding ben ik dit probleem al vaak tegen gekomen. Ik zoekend tussen de rijen bestanden met namen: naamloos 1 tot en met naamloos 15. om er achter te komen dat het gezochte bestand er niet tussen staat. Helaas niet goed opgeslagen jullie zullen opnieuw moeten beginnen.

Dit is één van de vele onderdelen die ik tegen kwam en die mij verbaasde. Mediawijsheid bij leerlingen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. De kinderen kunnen prima hun spelletjes opstarten en spelen weten alles af van hun mobieltjes en weten globaal waar je de belangrijkste onderdelen vind in Word en Powerpoint. Maar alles uit deze programma’s halen kunnen ze niet.

En juist dit vinden wij een zeer belangrijke stukje kennis. De werkstukken, presentaties, en verslagen zullen voor de leerlingen alleen maar groter worden zodra zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij vinden het dan ook belangrijk zo vroeg mogelijk te beginnen met het bij brengen van een basiskennis op het gebied van mediawijsheid. en mediawijsheid is hier niet alleen de kennis van het veilig internetten, maar ook het gebruik van de programma’s.

 

In 2014 startte Eline met de Minor Mediapedagogiek op Windesheim Flevoland. Voor de Minor moest zij een praktijkonderzoek doen. Dit onderzoek heeft ze bij haar vader Eric gelopen. In dit onderzoek is gekeken naar de inzetbaarheid van ICT lessen en hoe deze lessen het beste aangeboden kunnen worden. Hier zijn toen tien ICT lessen uit ontstaan voor de groepen 5 t/m 8. Na het afronden van de minor ontstond bij Eric en Eline het idee om verder te gaan met het creëren van lessen. Deels omdat Eric in de voorgaande jaren veel materiaal ontwikkeld had. Het idee ontstond om deze lessen te ordenen en in één zelfde format te zetten om ze als compleet lespakket aan te bieden.

Deze ICT-lessen richten zich niet alleen op veilig internetten maar ook op de werking van verschillende programma’s en de werking van de computer zelf, Wat is nu een goede houding achter de computer en wat doe ik als de computer een foutmelding weergeeft.

 

bekijk onze demo les

Op dit moment is Eline bezig met het uitwerken van de juiste format voor de lessen en handleidingen.

Samen zijn wij, Eric en Eline bezig met de inzet van de site om tot een duidelijk, overzichtelijk en goed resultaat te komen.